Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Turin-turin : Sekalak Tua-tua Ras Telu Anak PeranaMaka lit sekali jadi tua-tua nuan tualah.Tua-tua ’ndai agakna waluh puluh tahun umurna.

Maka reh anak perana telu kalak,
nina tare tua-tua nda, “O nini, ’ngkai maka kam nuan tualah,
mate kam denggo, langa erbuah!

“ Nina tua-tua ndai, “Ola kal kena ’ngguru-guruken aku,
sidik manusia la iteh;
di la aku man buahna, tentu anakku ras kempungku manca.
Nggit kang gedangen umurku asang umurndu”.

Jenari lawes anak perana ndai.

Sekalak ’ndahi parik sabah bapana, ’ncangkul.
Tak! kedabuhen batu takalna, mate.

Sekalak lawes jadi serdadu, kena timah, mate.

Sekalak ka kena sakit laya-laya, mate pe.

Tapi tua-tua ndai idahna denga tualah erbuah.

Sumber : Erbage-bage Toeri-toerin. Soerat Ogen Man Danak-danak .Sikolah i Taneh Karo.(Penggel si Pedoeakan) Disusun oleh J.H.Neumann.1915.